สิ่งที่ YouTube ทำอยู่

เราต้องการให้ทุกคนใช้งานเว็บได้เร็วยิ่งขึ้น และนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่

ส่งข้อมูลวิดีโอคุณภาพสูงทุกครั้งที่ทำได้

(บิตเรตแบบปรับค่าได้)

  • บิตเรตแบบปรับค่าได้ช่วยให้เราสามารถแบ่งย่อยแต่ละวิดีโอออกเป็นหลายๆ ส่วน (โดยทั่วไปยาวเพียง 2-3 วินาที) สำหรับคุณภาพวิดีโอแต่ละระดับที่พร้อมใช้งาน
  • YouTube จะตรวจสอบความราบรื่นของวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ และปรับเปลี่ยนคุณภาพของวิดีโอ เพื่อรองรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดขัดของข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงความเร็วกะทันหันของเครือข่าย การปรับเปลี่ยนคุณภาพวิดีโอนี้อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลายๆ ครั้ง ตลอดการรับชมวิดีโอแต่ละเรื่อง
  • ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเดินออกห่างจากเราเตอร์ Wi-Fi วิดีโออาจเปลี่ยนความละเอียดจาก 720p เป็น 480p เนื่องจากสัญญาณ Wi-Fi อ่อนลง

นำ YouTube มาใกล้คุณมากขึ้น

(เครือข่ายและแคช)

  • เราลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาความเร็วเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการให้บริการอย่างใกล้ชิดส่งตรงถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณโดยไม่คิดค่าบริการ
  • เรามีนโยบายการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Peering) ที่เปิดกว้างสำหรับเครือข่ายภายในของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจะเชื่อมต่อกับ ISP ทุกรายที่สามารถเข้าถึงจุดการเข้าถึงของเราที่มีอยู่ 70 จุดทั่วโลกได้โดยตรงแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เรามักจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ภายในเครือข่าย ISP ของคุณเพื่อลดระยะห่างในการเดินทางของวิดีโอ และลดการติดขัดของข้อมูล
  • เราขยายโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างต่อเนื่อง และใช้กระบวนการควบคุมการรับส่งข้อมูลระดับสูง เพื่อปรับเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังคุณอย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือข่ายล่ม ติดขัด หรือมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง

ย่อข้อมูลให้เล็กลงเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

(ตัวแปลงรหัส)

  • เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่น เราบีบอัดข้อมูลวิดีโอเพื่อให้ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ที่ YouTube เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มคุณภาพสตรีมวิดีโอที่สามารถส่งผ่านในรูปแบบข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยอาศัยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการค้นคว้าวิจัยหาวิธีบีบอัดข้อมูลแนวใหม่
  • เรากำลังพัฒนารูปแบบวิดีโอใหม่ๆ เช่น WebM เพื่อมอบความละเอียดที่สูงกว่าโดยใช้อัตราส่งข้อมูลลดลง