นโยบายโปรแกรมของ Gmail

นโยบายโปรแกรมด้านล่างมีผลบังคับใช้กับ Gmail นโยบายนี้มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลให้ทุกคนใช้ Gmail ได้อย่างราบรื่น

เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้ หลังจากได้รับแจ้งถึงเนื้อหาที่อาจละเมิดนโยบาย เราอาจตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวและดำเนินการจัดการ เช่น จำกัดหรือยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google ของผู้ใช้ หากบัญชีของคุณถูกปิดและเชื่อว่าเกิดจากความผิดพลาด โปรดทำตามวิธีการในหน้านี้

เราอาจดำเนินการกับบัญชีที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้า เช่น เราอาจห้ามไม่ให้รับหรือส่งอีเมลหากคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้า และอาจลบเนื้อหาออกจากบัญชีหากคุณไม่ลดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลหรือไม่สามารถจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้มากพอ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้าของพื้นที่เก็บข้อมูลที่นี่

โปรดกลับมาตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งคราว เนื่องจากนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และโปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ด้วยเช่นกัน

รายงานการละเมิด

หากเชื่อว่ามีบัญชีที่ละเมิดนโยบายโปรแกรมของเรา คุณสามารถรายงานบัญชีได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

การไม่ใช้งานบัญชี

ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บัญชีมีสถานะใช้งานอยู่ กิจกรรมการใช้งานประกอบด้วยการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เราอาจดำเนินการกับบัญชีที่ไม่ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงการลบอีเมลออกจากผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านเพิ่มเติมที่นี่

จดหมายขยะและอีเมลจำนวนมาก

อย่าใช้ Gmail เพื่อส่งจดหมายขยะหรืออีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Gmail เพื่อส่งอีเมลซึ่งละเมิดรัฐบัญญัติ CAN-SPAM หรือกฎหมายต่อต้านสแปมอื่นๆ กล่าวคือส่งอีเมลที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเซิร์ฟเวอร์เปิดของบุคคลที่สาม หรือแจกจ่ายที่อยู่อีเมลของบุคคลใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอม

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เฟซของ Gmail เป็นระบบอัตโนมัติในการส่ง ลบ หรือกรองอีเมลในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้ใช้

โปรดทราบว่าคำจำกัดความของอีเมล "ไม่พึงประสงค์" หรือ "ไม่เป็นที่ต้องการ" ของคุณอาจต่างจากสิ่งที่ผู้รับมอง โปรดใช้วิจารณญาณเมื่อส่งอีเมลไปยังผู้รับจำนวนมาก แม้ว่าผู้รับจะเคยเลือกรับอีเมลจากคุณก็ตาม เมื่อผู้ใช้ Gmail ทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นจดหมายขยะ ก็ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ว่าระบบป้องกันการละเมิดการใช้งานของเราจะจัดข้อความที่คุณส่งในอนาคตว่าเป็นจดหมายขยะด้วย

การสร้างและการใช้บัญชี Gmail หลายบัญชี

อย่าสร้างหรือใช้หลายบัญชีเพื่อละเมิดนโยบายของ Google หลบเลี่ยงข้อจำกัดของบัญชี Gmail เลี่ยงตัวกรอง หรือลบล้างข้อจำกัดในบัญชีของคุณ (เช่น ถ้าผู้ใช้อื่นบล็อกคุณหรือบัญชี Gmail ของคุณถูกปิดใช้งานเนื่องจากการละเมิด อย่าสร้างบัญชีแทนเพื่อทำกิจกรรมที่คล้ายกัน)

นอกจากนี้ คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชี Gmail ด้วยวิธีอัตโนมัติ หรือซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายบัญชี Gmail ทอดช่วงให้กับผู้อื่น

มัลแวร์

อย่าใช้ Gmail ส่งไวรัส มัลแวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ จุดตำหนิ ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย หรือรายการอื่นใดที่สร้างความเสียหายหรือหลอกลวง และไม่เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือรบกวนการปฏิบัติงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เป็นของ Google หรือผู้อื่น

การประพฤติมิชอบ ฟิชชิง และการกระทำที่หลอกลวงอื่นๆ

คุณต้องไม่เข้าถึงบัญชี Gmail ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน

ห้ามใช้ Gmail เพื่อฟิชชิง ห้ามขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม

ห้ามส่งข้อความเพื่อล่อลวง หลอกลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดจนแชร์ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น บริษัท หรือนิติบุคคลโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือหลอกลวง

ความปลอดภัยของเด็ก

Google ไม่ยอมรับภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเด็ดขาด หากพบเนื้อหาดังกล่าว เราจะรายงานเรื่องนี้ไปยัง National Center for Missing and Exploited Children ตามที่กฎหมายกำหนด และอาจดำเนินการทางวินัยกับบัญชี Gmail ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการยกเลิกบัญชีนั้นๆ

Google ห้ามมิให้ล่อลวงเด็กโดยใช้ Gmail อันหมายถึงการกระทำใดๆ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อทำให้เด็กไว้วางใจหรือไม่ระวังตัว อันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ หรือการหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ

หากเชื่อว่าเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือได้ถูกละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือค้ามนุษย์ ให้ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณทันที

หากรายงานไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้ว แต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานที่กำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเคยตกอยู่ในอันตรายขณะใช้ Gmail ให้รายงานสถานการณ์ดังกล่าวให้ Google ทราบผ่านทางแบบฟอร์มนี้ โปรดทราบว่าคุณบล็อกผู้ที่ไม่ต้องการติดต่อใน Gmail ได้ทุกเมื่อ

ลิขสิทธิ์

เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ อย่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเสริมหรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ คุณสามารถรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ไปยัง Google โดยใช้แบบฟอร์มนี้ได้

การล่วงละเมิด

อย่าใช้ Gmail ล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่น ผู้ที่เราพบว่าใช้ Gmail เพื่อการนี้อาจถูกปิดบัญชี

กิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย

ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าใช้ Gmail ส่งเสริม จัด หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย