Gmail Program İlkeleri

Gmail için aşağıdaki Program Politikaları geçerlidir. Bu politikalar, Gmail'i kullanan herkesin olumlu bir deneyim yaşaması açısından önemli bir role sahiptir.

Gmail'i bir tüketici hesabıyla kullanıyorsanız (ör. @gmail.com) daha fazla bilgi edinmek için lütfen Google Hizmet Şartları'nı da inceleyin. İş, okul veya başka bir kuruluş üzerinden sağlanan bir hesap kullanıyorsanız kuruluşunuz ile Google arasındaki sözleşmeyi veya başka politikaları temel alan şartlar olabilir. Yöneticinizin bu konuda daha fazla bilgi vermesi mümkün olabilir.

Bu hizmetleri sunma olanağımızı tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olmak için herkesin aşağıdaki politikalara uymasını rica ederiz. Potansiyel bir politika ihlaline dair bildirim aldığımızda, içeriği inceleyip kullanıcının Google ürünlerine erişimini kısıtlamak veya sonlandırmak da dahil olmak üzere gereken işlemi yapabiliriz. Hesabınız devre dışı bırakıldıysa ve bunun hatalı bir karar olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bu sayfadaki talimatları uygulayın.

Depolama alanı kota sınırlarını aşan hesaplarla ilgili olarak işlem yapabiliriz. Örneğin, depolama alanı kotanızı aştıysanız iletilerin gönderilmesini veya alınmasını engelleyebiliriz. Depolama alanınızı azaltmamanız veya yeterli miktarda ek depolama alanı edinmemeniz durumunda hesabınızın içeriğini de silebiliriz. Depolama alanı kotaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu sayfaya göz atın.

Bu politikalar değişebileceğinden, bunları zaman zaman tekrar kontrol etmeyi unutmayın.

Kötüye kullanım bildirin

Bir hesabın Program Politikalarımızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız bu hesabı birkaç şekilde bize bildirebilirsiniz:

  • Genel anlamda taciz veya istismar için bu formu kullanın
  • Cinsel temas amacıyla çocukları kandırmak için yapılan planlı eylemler söz konusuysa bu formu kullanın
  • Telif hakkı ihlalleri için bu formu kullanın

Kötüye kullanım amaçlı davranışı nasıl tanımladığımızı öğrenmek için lütfen aşağıdaki politikaları okuyun. Google, politikalarımızı ihlal ettiği tespit edilen hesapları devre dışı bırakabilir. Hesabınız devre dışı bırakıldıysa ve bunun hatalı bir karar olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu sayfadaki talimatları uygulayın.

Hesapta Etkinlik Olmaması

Etkin durumda kalmak için ürünü kullanın. Etkin durumda kalmak, en az 2 yılda bir ürüne veya içeriğine erişmek anlamına gelmektedir. Etkin olmayan hesaplarla ilgili işlem gerçekleştirebiliriz. Bu işlemlere, üründeki iletilerinizin silinmesi de dahil olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bu sayfaya göz atın.

Spam ve Toplu Posta

Gmail'i spam veya istenmeyen ticari postalar göndermek amacıyla kullanmayın.

Gmail'i, CAN-SPAM Yasası'nı veya diğer spam karşıtı yasaları ihlal eden e-postalar göndermek, açık ve üçüncü taraf sunucuları yoluyla yetkisiz e-postalar göndermek veya kişilerin onayı olmadan e-posta adreslerini dağıtmak için kullanmanıza izin verilmez.

Gmail arayüzünü, kullanıcıları yanıltacak ya da aldatacak şekilde posta göndermek, silmek veya filtrelemek amacıyla otomatik hale getirmenize izin verilmez.

Sizin "istenmeyen" posta tanımınızla e-posta alıcılarınızın bu konudaki algısının birbirinden farklı olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Alıcılar geçmişte sizden e-posta almayı istediklerini belirtir şekilde seçim yapmış olsa dahi, çok sayıda alıcıya e-posta gönderirken dikkatli düşünün. Gmail kullanıcıları e-postaları spam olarak işaretlediğinde bu durum, gelecekte göndereceğiniz iletilerin de kötüye kullanım karşıtı sistemlerimiz tarafından spam olarak sınıflandırılması ihtimalini artırır.

Birden Çok Gmail Hesabı Oluşturma ve Kullanma

Google politikalarını kötüye kullanmak, Gmail hesap sınırlamalarını atlatmak, filtrelerden kaçınmak ya da hesabınız üzerindeki kısıtlamaları alt etmek için birden çok hesap oluşturmayın veya kullanmayın. (Örneğin, başka bir kullanıcı tarafından engellendiyseniz veya Gmail hesabınız kötüye kullanım nedeniyle devre dışı bırakıldıysa benzer etkinlikler için yedek bir hesap oluşturmayın.)

Ayrıca, otomatik yollarla veya başkalarına Gmail hesabı satın aldırmak, satmak ya da yeniden satışını yapmak için Gmail hesabı oluşturmanıza izin verilmez.

Kötü amaçlı yazılım

Gmail'i; virüs, kötü amaçlı yazılım, solucan, yazılım hatası, Truva atı, bozuk dosya veya bunların benzeri zararlı ya da aldatıcı türde öğeler iletmek için kullanmayın. Ayrıca, Google'a veya üçüncü taraflara ait ağların, sunucuların ya da diğer altyapıların çalışmasına zarar verecek veya bunlara müdahalede bulunacak şekilde içerik dağıtmayın.

Sahtekarlık, Kimlik Avı ve Aldatmaya Yönelik Diğer Uygulamalar

Başka bir kullanıcının hesabına, söz konusu kullanıcının açık izni olmadan erişemezsiniz.

Gmail'i kimlik avı amacıyla kullanmayın. Şifreler, mali bilgiler ve vatandaşlık numaraları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas verileri istemeyin veya toplamayın.

Sahte beyanlarla diğer kullanıcıları bilgi paylaşmaları için kandırmayı, yanıltmayı veya aldatmayı hedefleyen iletiler göndermeyin. Buna, kandırmak veya yanıltmak amacıyla başka kişilerin, şirketlerin veya kurumların kimliğine bürünmek de dahildir.

Çocuk Güvenliği

Google, içinde çocukların bulunduğu cinsel içeriğin açık tasvirine karşı sıfır tolerans politikasını benimsemiştir. Böyle bir içeriği tespit etmemiz durumunda, söz konusu içeriği ilgili yasa kapsamında Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi'ne bildiririz. Ayrıca, bu konuya dahil olan Gmail hesaplarına karşı, hesabın feshinin de dahil olduğu gerekli disiplin tedbirini alabiliriz.

Google, Gmail'i kullanılarak cinsel temas amacıyla çocukları kandırmak için yapılan planlı eylemleri (çocukları kandırarak cinsel istismar, insan ticareti veya başka türlü bir istismara hazır hale getirmek üzere çocukla bağlantı kurmayı hedefleyen eylemler olarak tanımlanır) yasaklar.

Bir çocuğun suistimal, istismar veya insan ticareti tehlikesi altında olduğunu ya da bunlara maruz kaldığını düşünüyorsanız derhal yerel kolluk kuvvetlerine başvurun.

Durumu yerel kolluk kuvvetlerine bildirmenize rağmen hâlâ yardıma ihtiyaç duyuyorsanız ya da bir çocuğun Gmail kullanılarak şu anda veya daha önce tehlikeye atıldığı yönünde endişeleriniz varsa bu formu kullanarak durumu Google'a bildirebilirsiniz. Gmail'de sizinle iletişime geçmesini istemediğiniz kişileri istediğiniz zaman engelleyebileceğinizi lütfen unutmayın.

Telif Hakkı

Telif hakkı yasalarına uyun. Diğer tarafların fikri mülkiyet haklarını (patent, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları dahil) ihlal etmeyin. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarının ihlalini teşvik edecek ya da buna neden olacak hareketlerde bulunmanıza da izin verilmez. Telif hakkı ihlallerini bu formu kullanarak Google'a bildirebilirsiniz.

Taciz

Gmail'i, başkalarını taciz etmek, korkutmak veya tehdit etmek amacıyla kullanmayın. Gmail'i bu tür amaçlar için kullandığı tespit edilen kişilerin hesabı devre dışı bırakılabilir.

Yasadışı Faaliyet

Yasalarca belirlenen sınırlar içerisinde kalın. Gmail'i yasa dışı faaliyetlerin tanıtımını yapmak, bu tür faaliyetler düzenlemek veya bu tür faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanmayın.