Gmail Program Politikaları

Gmail Program Politikaları, Gmail'i kullanan herkesin olumlu bir deneyim yaşamasında önemli bir role sahiptir. Bu politikalarda değişiklikler olabileceğinden zaman zaman kontrol etmenizi öneriyoruz. Ayrıca, daha fazla bilgi için lütfen Google Hizmet Şartları'na bakın.

Spam ve Toplu Posta

Gmail'i spam veya istenmeyen ticari postalar göndermek amacıyla kullanmayın.

Gmail'i, CAN-SPAM Yasası'nı veya diğer spam karşıtı yasaları ihlal eden e-postalar göndermek, açık ve üçüncü taraf sunucuları yoluyla yetkisiz e-postalar göndermek veya kişilerin onayı olmadan e-posta adreslerini dağıtmak için kullanmanıza izin verilmez.

Gmail arayüzünü, kullanıcıları yanıltacak veya aldatacak şekilde posta göndermek, silmek veya filtrelemek amacıyla otomatik hale getirmenize izin verilmez.

Sizin "istenmeyen" posta tanımınızla e-posta alıcılarınızın bu konudaki algısının birbirinden farklı olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Alıcılar geçmişte sizden e-posta almayı istediklerini belirtir şekilde seçim yapmış olsa dahi, çok sayıda alıcıya e-posta gönderirken muhakeme yürütün. Gmail kullanıcıları e-postaları spam olarak işaretlediğinde bu durum, gelecekte göndereceğiniz iletilerin de kötüye kullanım karşıtı sistemlerimiz tarafından spam olarak sınıflandırılması ihtimalini artırır.

Birden Çok Gmail Hesabı Oluşturma ve Kullanma

Google politikalarını kötüye kullanmak, Gmail hesap sınırlamalarını atlatmak, filtrelerden kaçınmak veya hesabınız üzerindeki kısıtlamaları alt etmek için birden çok hesap oluşturmayın veya kullanmayın. (Örneğin, başka bir kullanıcı tarafından engellendiyseniz veya Gmail hesabınız kötüye kullanım nedeniyle devre dışı bırakıldıysa benzer etkinlikler için yedek bir hesap oluşturmayın.)

Ayrıca, otomatik yollarla veya başkalarına Gmail hesabı satın aldırmak, satmak ya da yeniden satışını yapmak için Gmail hesabı oluşturmanıza izin verilmez.

Kötü amaçlı yazılım

Gmail'i; virüs, kötü amaçlı yazılım, solucan, yazılım hatası, Truva atı, bozuk dosya veya bunların benzeri zararlı ya da aldatıcı öğeler iletmek için kullanmayın. Ayrıca, Google'a veya üçüncü taraflara ait ağların, sunucuların ya da diğer altyapıların çalışmasına zarar verecek veya bunlara müdahalede bulunacak şekilde içerik dağıtmayın.

Sahtekarlık, Kimlik Avı ve Aldatmaya Yönelik Diğer Uygulamalar

Başka bir kullanıcının hesabına, söz konusu kullanıcının açık izni olmadan erişemezsiniz. Gmail'i, yanlış beyanlarla başkalarını bilgi paylaşmaları için kandırmak, yanıltmak veya aldatmak amacıyla kullanmayın.

Kullanıcılara, giriş bilgileri, şifreler, finansal bilgiler veya resmi kimlik numaraları gibi verileri almak amacıyla tuzak kurmayın veya Gmail'i başkalarını aldatma planının bir parçası olarak kullanmayın.

Çocuk Güvenliği

Google, içinde çocukların bulunduğu cinsel içeriğin açık tasvirine karşı sıfır tolerans politikasını benimsemiştir. Böyle bir içeriği tespit etmemiz durumunda, söz konusu içeriği ilgili yasa kapsamında Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi'ne bildiririz. Ayrıca, bu konuya dahil olan Gmail hesaplarına karşı, hesabın feshinin de dahil olduğu gerekli disiplin tedbirini alabiliriz.

Telif Hakkı

Telif hakkı yasalarına uyun. Diğer tarafların fikri mülkiyet haklarını (patent, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları dahil) ihlal etmeyin. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarının ihlalini teşvik edecek ya da buna neden olacak hareketlerde bulunmanıza da izin verilmez. Telif hakkı ihlallerini bu formu kullanarak Google'a bildirebilirsiniz.

Taciz

Gmail'i, başkalarını taciz etmek, korkutmak veya tehdit etmek amacıyla kullanmayın. Gmail'i bu tür amaçlar için kullandığı tespit edilen kişilerin hesabı devre dışı bırakılabilir.

Yasa Dışı Faaliyet

Yasalarca belirlenen sınırlar içerisinde kalın. Gmail'i yasa dışı faaliyetlerin tanıtımını yapmak, bu tür faaliyetler düzenlemek veya bu tür faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanmayın.