Cách hoạt động của Google Tìm kiếm

Mỗi khi bạn tìm kiếm, có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu trang web có thể cung cấp thông tin hữu ích. Cách Google chuẩn bị cho kết quả hiển thị được bắt đầu trước cả khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm và được dựa trên cam kết cung cấp thông tin tốt nhất cho bạn.


Sắp xếp
nội dung của trang web

Ngay cả trước khi bạn tìm kiếm, Google vẫn sắp xếp thông tin về các trang web trong chỉ mục Tìm kiếm. Chỉ mục giống như một thư viện, ngoại trừ việc chỉ mục có chứa nhiều thông tin hơn tất cả các thư viện trên thế giới cộng lại.

Tìm hiểu thêm về thu thập thông tin và lập chỉ mục
Sắp xếp nội dung của trang web

Tìm kết quả ngay lập tức cho
cụm từ tìm kiếm của bạn

Thuật toán Tìm kiếm của Google tìm qua hàng trăm tỷ trang web trong chỉ mục Tìm kiếm để tìm ra kết quả hữu ích và phù hợp nhất cho những gì bạn đang tìm kiếm chỉ trong một phần nhỏ của giây.

Tìm hiểu thêm về thuật toán Tìm kiếm
Tìm kết quả ngay lập tức cho cụm từ tìm kiếm của bạn

Trình bày kết quả
theo cách hữu ích nhất

Để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những gì bạn đang tìm, Google cung cấp kết quả bằng nhiều định dạng hữu ích. Cho dù hiển thị kết quả dưới dạng bản đồ với thông tin chỉ đường, hình ảnh, video hay tin bài, chúng tôi không ngừng phát triển những phương pháp mới để trình bày thông tin.

Tìm hiểu thêm về các phản hồi hữu ích
Trình bày kết quả theo cách hữu ích nhất

Chúng tôi chỉ bán quảng cáo, không bán
kết quả tìm kiếm

Mặc dù các nhà quảng cáo có thể trả tiền để quảng cáo của mình hiển thị ở các phần được đánh dấu rõ ràng trên trang web, không ai có thể mua được vị trí tốt hơn trong các kết quả tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi kiếm tiền thông qua quảng cáo
Chúng tôi chỉ bán quảng cáo, không bán kết quả tìm kiếm

Luôn luôn cải thiện
trải nghiệm cho bạn

Google biết rằng chúng tôi không được ngừng việc cải thiện Tìm kiếm. Đó là lý do tại sao các kỹ sư của Google phải thử nghiệm Tìm kiếm hằng ngày, thực hiện hàng trăm nghìn thử nghiệm mỗi năm, mang lại hàng nghìn điểm cải tiến.

Tìm hiểu thêm về quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt
Luôn luôn cải thiện trải nghiệm cho bạn