شرایط خدمات تکمیلی Google Chrome و «سیستم‌عامل Chrome»

تاریخ آخرین تغییر: ۱ ژانویه ۲۰۲۱

درصورت استفاده از Chrome یا «سیستم‌عامل Chrome»، با «شرایط و ضوابط Google» موجود در https://policies.google.com/terms و این «شرایط خدمات تکمیلی» Google Chrome و «سیستم‌عامل Chrome» موافقت می‌کنید.

این «شرایط خدمات تکمیلی Google Chrome و سیستم عامل Chrome» در مورد نسخه قابل‌اجرای کد Chrome و «سیستم عامل Chrome» اعمال می‌شود. براساس قراردادهای پروانه نرم‌افزار متن‌باز در https://code.google.com/chromium/terms.html، بیشتر کدهای منبع برای Chrome به‌صورت رایگان در دسترس است.

استفاده شما از برخی بخش‌های Chrome و «سیستم‌عامل Chrome» تابع شرایط زیر است:

AVC

این محصول دارای پروانه مجموع حق امتیازهای AVC جهت استفاده شخصی مصرف‌کننده یا استفاده‌های دیگر در موارد زیر است (به‌شرطی که برای انجام آن‌ها مزدی دریافت نشود): (۱) کدبندی ویدیو مطابق با استاندارد AVC («ویدیوی AVC») و/یا (۲) رمزگشایی ویدیوی AVC که توسط مصرف‌کننده مشغول به فعالیت شخصی کدبندی شده باشد و/یا از ارائه‌دهنده ویدیوی دارای پروانه برای ارائه ویدیوی AVC گرفته شده باشد. هیچگونه پروانه‌ای برای دیگر موارد استفاده ارائه نشده و به‌صورت ضمنی نیز موجود نخواهد بود. اطلاعات دیگر را می توانید از MPEG LA, L.L.C. کسب کنید. به آدرس HTTP://WWW.MPEGLA.COM مراجعه کنید.

به‌علاوه، استفاده شما از برخی بخش‌های «سیستم‌عامل Chrome» منوط به شرایط زیر است:

MPEG-4

این محصول دارای پروانه مجموع حق امتیازهای تصویری MPEG-4 جهت استفاده شخصی و غیرتجاری مصرف‌کننده برای موارد زیر است (۱) کدبندی ویدیو مطابق با استاندارد تصویری MPEG-4 (\«ویدیوی MPEG-4\») و/یا (۲) رمزگشایی ویدیوی MPEG-4 که توسط مصرف‌کننده مشغول به فعالیت شخصی و غیرتجاری کدبندی شده باشد و/یا از ارائه‌دهنده ویدیوی دارای پروانه از MPEG LA برای ارائه ویدیوی MPEG-4 گرفته شده باشد. هیچگونه پروانه‌ای برای دیگر موارد استفاده ارائه نشده و به‌صورت ضمنی نیز موجود نخواهد بود. اطلاعات تکمیلی (ازجمله اطلاعات مربوط به استفاده‌های تبلیغاتی، داخلی، و تجاری و اطلاعات مربوط به صدور پروانه در این زمینه‌ها) را می‌توان از MPEG LA, LLC دریافت کرد. به HTTP://WWW.MPEGLA.COM مراجعه کنید.