તમારું કન્ટેન્ટ કોઈપણ ડિવાઇસમાંથી ઍક્સેસ અને સિંક કરો

બૅનર

કોઈપણ ડિવાઇસ પર Driveનો અનુભવ લો

Drive બધા જ મહત્ત્વના પ્લૅટફૉર્મ પર ચાલે છે જેથી તમે તમારા બ્રાઉઝર, મોબાઇલ ડિવાઇસ, ટૅબ્લેટ અને કમ્પ્યુટર પર સરળતાથી કામ કરી શકો છો.

ચાલો, શરૂ કરીએ

આઇકન

વ્યક્તિઓ

કોઈપણ મોબાઇલ ડિવાઇસ, ટૅબ્લેટ કે કમ્પ્યુટરમાંથી તમારી ફાઇલો અને ફોલ્ડરો સ્ટોર કરો, તેમને શેર કરો અને ઍક્સેસ કરો—અને પહેલા 15GBનો સ્ટોરેજ તમને મફત મળશે.

આઇકન

ટીમ

તમારા માટે ફાઇલો શેર, સ્ટોર અને ઍક્સેસ કરવાનું સરળ બનાવનાર, સહયોગ માટેના ક્લાઉડ-આધારિત, સુરક્ષિત પ્લૅટફૉર્મ વડે તમારી ટીમને ઝડપથી આગળ ધપવામાં સહાય કરો.

આઇકન

એન્ટરપ્રાઇઝ

ડેટા નુકસાન અટકાવ, ઇ-શોધ માટે Vault અને આર્કાઇવની સુવિધા તેમજ સુરક્ષા કેન્દ્ર વડે તમારી કંપનીના ડેટાને સલામત રાખો અને તેનું રક્ષણ કરો.