ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັກສາເນື້ອຫາຂອງທ່ານທັງໝົດໄວ້ຢ່າງປອດໄພ

ຈັດເກັບ, ແບ່ງປັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໄຟລ໌ ແລະ ໂຟນເດີຈາກອຸປະກອນມືຖື, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໃດໆກໍໄດ້
ແບນເນີ
ໄອຄອນ

ແອັບເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຄລາວທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມການເຮັດວຽກເປັນທີມໃຫ້ດີຂຶ້ນ

Drive ສາມາດເຊື່ອມກັບ Docs, Sheets ແລະ Slides ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແອັບຜ່ານຄລາວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທີມຂອງທ່ານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນເວລາຈິງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນເນື້ອຫາກັບທີມຂອງທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ, ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ
ແບນເນີ
ໄອຄອນ

ເຊື່ອມກັບເຄື່ອງມື ແລະ ແອັບທີ່ທີມຂອງທ່ານກຳລັງນຳໃຊ້ຢູ່

Drive ສາມາດເຊື່ອມ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີຂອງທີມຂອງທ່ານ. ຮ່ວມເຮັດວຽກໃນໄຟລ໌ Microsoft Office ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຮູບແບບໄຟລ໌ ແລະ ແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດເກັບໄຟລ໌ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເພດ, ຮວມເຖິງໄຟລ໌ PDF, CAD ຮູບ ແລະ ອື່ນໆອີກ.
ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ
ແບນເນີ
ໄອຄອນ

AI ຂອງ Google ແລະ ເທັກໂນໂລຢີການຊອກຫາຊ່ວຍໃຫ້ທີມຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາທີ່ຊົງພະລັງໄດ້ຖືກຝັງເຂົ້າໃນ Drive ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວເໜືອຄົນອື່ນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ແລະ ຄວາມສາມາດເຊັ່ນ Priority ທີ່ນຳໃຊ້ AI ເພື່ອຄາດເດົາວ່າທ່ານກຳລັງຊອກຫາຫຍັງ ແລະ ສະແດງເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມຂອງທ່ານຊອກຫາໄຟລ໌ໄດ້ໄວຂຶ້ນເຖິງ 50%.
ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ
ແບນເນີ

ສຳຜັດກັບ Drive ໃນທຸກອຸປະກອນ

Drive ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນແພລດຟອມສ່ວນໃຫຍ່, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທົ່ວທຸກໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ, ອຸປະກອນທ່ອງເວັບ, ແທັບເລັດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

ຫຼາຍພັນທີມແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ Drive ເພື່ອປະຕິວັດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາແລ້ວ

ໄອຄອນ ໄອຄອນ ໄອຄອນ ໄອຄອນ ໄອຄອນ

ຜູ້ໃຊ້ແນະນຳ Drive ຫຼາຍກວ່າສິນຄ້າອື່ນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: G2.com, Inc., ກຸມພາ 2020

4.7

4.3

4.2

4.2


Drive ສາມາດເຊື່ອມກັບເຄື່ອງມືທີ່ທີມຂອງທ່ານນຳໃຊ້ຢູ່

ມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ໄອຄອນ

ສ່ວນບຸກຄົນ

ຈັດເກັບ, ແບ່ງປັນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ໂຟນເດີຈາກທຸກອຸປະກອນມືຖື, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ແລະ ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ 15GB ທຳອິດຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນຟຣີ.

ໄອຄອນ

ທີມ

ຊ່ວຍໃຫ້ທີມຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ດ້ວຍແພລດຟອມຮ່ວມເຮັດວຽກເທິງຄລາວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນ, ຈັດເກັບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ໄອຄອນ

ອົງກອນ

ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນອົງກອນຂອງທ່ານດ້ວຍການປ້ອງກັນການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, Vault ສຳລັບການຄົ້ນພົບທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການຈັດເກັບ ແລະ ສູນຄວາມປອດໄພ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ