Gmail را در همه دستگاه‌ها تجربه کنید

سهولت و سادگی Gmail، هرکجا باشید

Google Gmail

سازمان‌دهی فوری

پیام‌های جدید را در یک نگاه ببینید و تصمیم بگیرید می‌خواهید کدام را بخوانید و پاسخ دهید.

سازمان‌دهی فوری
سازمان‌دهی فوری

هرگز مسئولیتی را فراموش نکنید

سقلمه‌هایی دریافت کنید که یادآوری می‌کنند پیام‌ها را پیگیری کنید و به آن‌ها پاسخ دهید، تا چیزی از قلم نیفتد.

هرگز مسئولیتی را فراموش نکنید
هرگز مسئولیتی را فراموش نکنید

درست از صندوق ورودی اقدام کنید

بدون باز کردن ایمیل‌ها، پیوست‌ها را مشاهده کنید، به دعوت به رویدادها پاسخ دهید، پیام‌ها را به تعویق بیندازید، و کارهای بیشتری انجام دهید.

درست از صندوق ورودی اقدام کنید
درست از صندوق ورودی اقدام کنید
از ایمیل‌های مشکوک اجتناب کنید
از ایمیل‌های مشکوک اجتناب کنید

از ایمیل‌های مشکوک اجتناب کنید

Gmail ‏۹۹٫۹٪ از ایمیل‌های خطرناک را قبل از رسیدن به شما مسدود می‌کند. اگر فکر کنیم موردی مشکوک به‌نظر می‌رسد، هشدار دریافت خواهید کرد.

Google Gmail

شروع‌به‌کار با Gmail

ایجاد حساب دریافت Gmail