Gamitin ang Gmail sa anumang device

Ang ginhawa at kasimplehan ng Gmail, nasaan ka man.

Google Gmail

Maging organisado kaagad

Makita kung ano'ng bago sa isang tingin lang, at magpasya kung ano'ng gusto mong basahin at tugunan.

Maging organisado kaagad
Maging organisado kaagad

Huwag palampasin ang mahalagang bagay

Makakuha ng mga nudge para paalalahan kang mag-follow up at tumugon sa mga mensahe, para walang makakaligtaan.

Huwag palampasin ang mahalagang bagay
Huwag palampasin ang mahalagang bagay

Gumawa ng mga bagay mula mismo sa inbox

Tumingin ng mga attachment, mag-RSVP sa mga event, mag-snooze ng mga mensahe, at higit pa nang hindi nagbubukas ng anumang email.

Gumawa ng mga bagay mula mismo sa inbox
Gumawa ng mga bagay mula mismo sa inbox
Iwasan ang mga kahina-hinalang email
Iwasan ang mga kahina-hinalang email

Iwasan ang mga kahina-hinalang email

Bina-block ng Gmail ang 99.9% ng mga mapanganib na email bago pa man makarating sa iyo ang mga ito. Kung sa tingin namin ay may mukhang phish-y, makakatanggap ka ng babala.

Google Gmail

Magsimulang gumamit ng Gmail

Gumawa ng account Kunin ang Gmail