Programretningslinjer for Gmail

Programretningslinjene nedenfor gjelder for Gmail. Retningslinjene er viktige for å gi alle som bruker Gmail en positiv opplevelse.

Hvis du bruker Gmail med en konto for forbrukere (f.eks. @gmail.com), se også Googles volkår for bruk for mer informasjon. Hvis du bruker en konto gjennom jobben, skole eller en annen organisasjon, kan det finnes vilkår eller retningslinjer basert på organisasjonens avtale med Google. Administratoren din kan kanskje gi deg mer informasjon.

Vi må begrense misbruk som kan true mulighetene våre til å levere disse tjenestene, og ber derfor alle om å overholde retningslinjene nedenfor. Når vi får melding om mulige brudd på retningslinjene, kan vi gå gjennom innholdet og iverksette tiltak. Dette kan for eksempel omfatte begrensning eller blokkering av brukerens tilgang til Google-produkter. Hvis kontoen din blir deaktivert og du mener det var en feiltakelse, kan du følge veiledningen på denne siden.

Vi har rett til å iverksette tiltak mot kontoer som overskrider lagringskvoten sin. For eksempel kan vi blokkere sending eller mottak av meldinger hvis du overskrider lagringskvoten din. Vi kan også slette innhold fra kontoen din hvis du ikke reduserer bruken av lagringsplass, eller ikke skaffer tilstrekkelig ekstra lagringsplass. Finn ut mer om lagringskvoter her.

Retningslinjene kan bli endret, så du bør lese gjennom dem på nytt av og til.

Rapportér misbruk

Hvis du mener at en konto bryter med programretningslinjene våre, kan du rapportere om det på flere måter.

Sørg for å lese retningslinjene nedenfor, slik at du forstår hvordan vi definerer trakasserende oppførsel. Google kan sperre kontoer som bryter disse retningslinjene. Følg veiledningen på denne siden hvis du mener kontoen din er feilaktig sperret.

Konto uten aktivitet

Bruk produktet for å holde kontoen aktiv. Aktivitet inkluderer å bruke produktet eller innholdet i det minst én gang annethvert år. Vi har rett til å iverksette tiltak mot inaktive kontoer, noe som kan inkludere sletting av meldingene dine fra produktet. Finn ut mer her.

Søppelpost og masseutsendelser

Ikke bruk Gmail til å distribuere søppelpost eller uoppfordret kommersiell e-post.

Det er ikke tillatt å bruke Gmail til å sende e-post som bryter CAN-SPAM-loven eller andre lover mot søppelpost; sende uautorisert e-post via åpne tredjepartstjenere eller distribuere e-postadresser uten tillatelse fra eierne.

Det er ikke tillatt å automatisere Gmail-grensesnittet sånn at det sender e-post automatisk.

Vær oppmerksom på at definisjonen din av «uoppfordret» eller «uønsket» e-post kan avvike fra e-postmottakernes oppfatning. Bruk skjønn når du sender e-post til et stort antall mottakere, selv om mottakerne har akseptert å motta e-post fra deg. Når Gmail-brukere merker e-poster som søppelpost, øker sannsynligheten for at fremtidige e-poster du sender, klassifiseres som søppelpost av systemene våre.

Opprettelse og bruk av flere Gmail-kontoer

Ikke opprett eller bruk flere kontoer for å bryte Googles retningslinjer, omgå begrensninger på Gmail-kontoen, omgå filtre, eller på annen måte undergrave restriksjoner på kontoen din. (Hvis du for eksempel er blitt blokkert av en annen bruker eller har fått Gmail-kontoen sperret på grunn av misbruk, er det ikke tillatt å lage en ny konto for å bruke den til lignende aktiviteter.)

Det er heller ikke tillatt å opprette Gmail-kontoer via automatiske metoder eller kjøpe, selge, drive handel med eller videreselge Gmail-kontoer til andre.

Skadelig programvare

Ikke bruk Gmail til å overføre virus, skadelig programvare, ormer, defekter, trojanske hester, manipulerte/skadete filer eller andre elementer med ødeleggende eller villedende innhold. Det er heller ikke tillatt å distribuere innhold som skader eller forstyrrer driften av nettverk, tjenere eller annen infrastruktur som tilhører Google eller andre.

Svindel, nettfisking og annen villedende praksis

Du kan ikke skaffe deg tilgang til en annen brukers Gmail-konto uten vedkommendes uttrykkelige tillatelse.

Ikke bruk Gmail til nettfisking. Ikke be om eller samle inn sensitive data, inkludert, men ikke begrenset til, passord, økonomisk informasjon og personnumre.

Ikke send e-poster for å lure eller villede andre brukere til å dele informasjon på uærlig grunnlag. Det betyr blant annet at du ikke skal gi deg ut for å være en annen person, bedrift eller enhet for å lure eller villede andre.

Barns sikkerhet

Google har nulltoleranse angående bilder av seksuelle overgrep mot barn. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på denne typen innhold, kommer vi til å rapportere dette til myndighetene i henhold til gjeldende lover. I tillegg kan vi iverksette disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse, mot Gmail-kontoene til de involverte.

Google forbyr bruk av Gmail til barneforførelse, det vil si alle handlinger som har som mål å etablere en forbindelse med et barn for å minske barnets motstand eller skepsis mot seksuelt misbruk, menneskehandel eller annen utnyttelse.

Hvis du tror at et barn er i fare for eller utsatt for misbruk, utnyttelse eller menneskehandel, må du kontakte politiet umiddelbart.

Hvis du allerede har rapportert til politiet og fortsatt trenger hjelp, eller hvis du er bekymret for at et barn blir eller er utsatt for fare via Gmail, kan du rapportere atferden til Google ved hjelp av dette skjemaet. Husk at du når som helst kan blokkere personer du ikke vil kontaktes av i Gmail.

Opphavsrett

Vis respekt for lover om opphavsrett. Ikke krenk åndsrettighetene til andre, herunder patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og andre eiendomsrettigheter. Du må heller ikke oppfordre til eller påvirke andre til å forårsake brudd på åndsrettigheter. Du kan rapportere brudd på opphavsrett til Google ved å bruke dette skjemaet.

Trakassering

Ikke bruk Gmail for å trakassere, skremme eller true andre. Hvis vi ser at noen bruker Gmail på denne måten, kan det føre til sperring av vedkommendes konto.

Ulovlig virksomhet

Hold deg på riktig side av loven. Ikke bruk Gmail til å fremme, organisere eller delta i ulovlige aktiviteter.