Programretningslinjer for Gmail

Programretningslinjene for Gmail er viktige for å gi alle Gmail-brukere en positiv brukeropplevelse. Retningslinjene kan bli endret, så du bør lese gjennom dem på nytt av og til. Du finner mer informasjon under Googles vilkår for bruk.

Søppelpost og masseutsendelser

Ikke bruk Gmail til å distribuere søppelpost eller uoppfordret kommersiell e-post.

Det er ikke tillatt å bruke Gmail til å sende e-post som bryter CAN-SPAM-loven eller andre lover mot søppelpost; sende uautorisert e-post via åpne tredjepartstjenere eller distribuere e-postadresser uten tillatelse fra eierne.

Det er ikke tillatt å automatisere Gmail-grensesnittet sånn at det sender e-post automatisk.

Vær oppmerksom på at definisjonen din av «uoppfordret» eller «uønsket» e-post kan avvike fra e-postmottakernes oppfatning. Bruk skjønn når du sender e-post til et stort antall mottakere, selv om mottakerne har akseptert å motta e-post fra deg. Når Gmail-brukere merker e-poster som søppelpost, øker sannsynligheten for at fremtidige e-poster du sender, klassifiseres som søppelpost av systemene våre.

Opprettelse og bruk av flere Gmail-kontoer

Ikke opprett eller bruk flere kontoer for å bryte Googles retningslinjer, omgå begrensninger på Gmail-kontoen, omgå filtre, eller på annen måte undergrave restriksjoner på kontoen din. (Hvis du for eksempel er blitt blokkert av en annen bruker eller har fått Gmail-kontoen sperret på grunn av misbruk, er det ikke tillatt å lage en ny konto for å bruke den til lignende aktiviteter.)

Det er heller ikke tillatt å opprette Gmail-kontoer via automatiske metoder eller kjøpe, selge, drive handel med eller videreselge Gmail-kontoer til andre.

Skadelig programvare

Ikke bruk Gmail til å overføre virus, skadelig programvare, ormer, defekter, trojanske hester, manipulerte/skadete filer eller andre elementer med ødeleggende eller villedende innhold. Det er heller ikke tillatt å distribuere innhold som skader eller forstyrrer driften av nettverk, tjenere eller annen infrastruktur som tilhører Google eller andre.

Svindel, nettfisking og annen villedende praksis

Du kan ikke skaffe deg tilgang til en annen brukers Gmail-konto uten vedkommendes uttrykkelige tillatelse. Ikke bruk Gmail til å lure eller villede andre brukere til å dele informasjon på uærlig grunnlag.

Ikke fisk etter andre brukeres data, herunder påloggingsinformasjon, passord, finansiell informasjon og identifikasjonsnumre utstedt av myndighetene. Det er heller ikke tillatt å bruke Gmail som en del av en plan for å begå svindel.

Beskyttelse av barn

Google har nulltoleranse angående bilder av seksuelle overgrep mot barn. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på denne typen innhold, kommer vi til å rapportere dette til myndighetene i henhold til gjeldende lover. I tillegg kan vi iverksette disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse, mot Gmail-kontoene til de involverte.

Opphavsrett

Vis respekt for lover om opphavsrett. Ikke krenk åndsrettighetene til andre, herunder patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og andre eiendomsrettigheter. Du må heller ikke oppfordre til eller påvirke andre til å forårsake brudd på åndsrettigheter. Du kan rapportere brudd på opphavsrett til Google ved å fylle ut dette skjemaet.

Trakassering

Ikke bruk Gmail for å trakassere, skremme eller true andre. Hvis vi ser at noen bruker Gmail på denne måten, kan det føre til sperring av vedkommendes konto.

Ulovlig aktivitet

Hold deg på riktig side av loven. Ikke bruk Gmail til å fremme, organisere eller delta i ulovlige aktiviteter.