Oznámenie o ochrane súkromia v prehliadači Google Chrome

Posledná úprava: 11. august 2022

Prečítajte si, ako ovládať informácie, ktoré sa zhromažďujú, ukladajú a zdieľajú pri používaní prehliadača Google Chrome v počítači alebo mobilnom zariadení, systému ChromeOS a Bezpečného prehliadania. Tieto pravidlá opisujú funkcie, ktoré sa týkajú konkrétne prehliadača Chrome. Všetky osobné údaje poskytnuté spoločnosti Google alebo uložené v účte Google budú používané a chránené v súlade s Pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré sa môžu priebežne meniť. Pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa uchovávania údajov popisujú, ako a prečo spoločnosť Google uchováva údaje.

Ak sú v zariadení Chromebook povolené aplikácie Google Play, používanie a ochrana údajov zhromažďovaných službou Google Play alebo operačným systémom Android sa riadia zmluvnými podmienkami služby Google Play a pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Podrobnosti týkajúce sa prehliadača Chrome sú uvedené v tomto oznámení (v relevantných prípadoch).

Podrobnosti oznámenia o ochrane súkromia

V tomto oznámení o ochrane súkromia používame výraz Chrome ako názov pre všetky jednotlivé produkty z rodiny produktov Chrome uvedených vyššie. Na prípadné rozdiely pravidiel medzi produktmi upozorníme. Znenie tohto oznámenia o ochrane súkromia priebežne meníme.

Verzie Beta, Dev a Canary prehliadača Chrome vám umožňujú testovať nové funkcie, ktoré sú stále vo vývoji. Toto oznámenie o ochrane súkromia platí pre všetky verzie prehliadača Chrome, no nemusí byť aktualizované a zahŕňať najnovšie funkcie, ktoré sú stále vo vývoji.

Ak si chcete prečítať podrobných sprievodcov, ktorí vám pomôžu spravovať predvoľby ochrany súkromia, prečítajte si tento prehľad nastavení ochrany súkromia prehliadača Chrome.

Obsah:

Režimy prehliadača

Ak chcete používať prehliadač Chrome, nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje. Prehliadač Chrome však má rôzne režimy, ktoré môžete použiť na zlepšenie prehliadania. Spôsoby ochrany súkromia sa v jednotlivých režimoch líšia.

Základný režim prehliadača

Základný režim prehliadača ukladá informácie miestne vo vašom systéme. Tieto informácie zahŕňajú:

 • Informácie o histórii prehliadania. Chrome napríklad ukladá webové adresy navštívených stránok, vyrovnávaciu pamäť s textom, obrázkami a ďalšími zdrojmi z týchto stránok a v prípade zapnutej funkcie predpokladané dopyty sieťových akcií zoznam niektorých adries IP, na ktoré navštívené stránky odkazujú.

 • Osobné údaje a heslá, ktoré pomôžu vyplňovať formuláre alebo sa prihlásiť na navštevovaných weboch.

 • Zoznam povolení, ktoré ste udelili webom.

 • Súbory cookie alebo dáta navštívených webov.

 • Údaje uložené doplnkami.

 • Záznam o stiahnutých súboroch z webov.

Tieto informácie môžete spravovať niekoľkými spôsobmi:

Osobné údaje ukladané prehliadačom Chrome sa neodosielajú spoločnosti Google. Výnimkou je prípad, keď sa ich rozhodnete uložiť do účtu Google zapnutím synchronizácie prehliadača Chrome, prípadne keď pre heslá, platobné karty a fakturačné údaje vyberiete konkrétne údaje (prihlasovacie údaje alebo platobnú kartu a fakturačné údaje), ktoré sa budú ukladať do účtu Google. Ďalšie informácie

Ako prehliadač Chrome spracováva vaše informácie

Informácie pre prevádzkovateľov webov. Weby, ktoré navštívite prostredníctvom prehliadača Chrome, automaticky príjmu štandardné údaje denníkov vrátane adresy IP a údajov zo súborov cookie. Vo všeobecnosti platí, že používanie služieb spoločnosti Google (napríklad služby Gmail) v prehliadači Chrome nespôsobí, že o vás spoločnosť Google získa akékoľvek ďalšie údaje umožňujúce osobnú identifikáciu. Ak prehliadač Chrome zistí na weboch spoločnosti Google a iných prihlásených weboch znaky aktívneho napadnutia niekým v sieti (útok typu „man in the middle“), môže informácie o tomto pripojení odoslať spoločnosti Google alebo navštíveným webom s cieľom pomôcť určiť rozsah útoku a spôsob, akým útok prebieha. Google poskytuje zúčastneným vlastníkom webových stránok prehľady o útokoch na ich weboch.

Prednačítanie. Prehliadať aj vyhľadávať môžete rýchlejšie, keď Chrome prednačíta tie stránky, ktoré podľa neho možno navštívite. Prednačítanie môže byť spustené webmi, aplikáciami pre Android alebo priamo Chromom (napr. v omniboxe). Zakázať ho môžete prostredníctvom nastavení ochrany súkromia v Chrome. Ak sa požaduje prednačítanie, prednačítanému webu môžete povoliť nastaviť a čítať vlastné súbory cookie, ako keby ste ho navštívili, a to dokonca aj vtedy, keď na danú prednačítanú stránku nakoniec neprejdete. V niektorých prípadoch bude prednačítanie prebiehať spôsobom chrániacim súkromie a súbory cookie nebudú odosielané v rámci požiadaviek a budú sa dať nastaviť iba raz pri prechode používateľa na prednačítanú stránku. Okrem toho budú stránky prednačítavané prostredníctvom proxy servera, aby sa zamaskovala adresa IP používateľa. Stránky načítané prostredníctvom proxy servera sú chránené šifrovaním end-to-end uplatňovaným medzi Chromom a prednačítanou stránkou, takže proxy server nemôže čítať obsah stránok. Pomocou informácií, ktoré sa proxy server naučí, sa iba sprostredkúva prednačítanie chrániace súkromie. Nie sú prepojené s inými informáciami z vášho účtu Google. Prednačítanie chrániace súkromie je v režime inkognito deaktivované. Ďalšie informácie

{@}Poloha.{@} Chrome vám poskytuje možnosť zdieľania polohy s webovými stránkami s cieľom získať geograficky relevantné informácie. Chrome neposkytne bez vášho povolenia žiadnemu webu prístup k vašej polohe. Chrome odhaduje vašu polohu pomocou služieb určovania polohy Google. Informácie, ktoré Chrome odosiela službám určovania polohy Google, môžu zahŕňať:

 • Smerovače Wi-Fi v najbližšom okolí
 • Identifikátory najbližších vysielačov mobilnej siete
 • Sila signálu siete Wi-Fi alebo mobilnej siete
 • Adresa IP, ktorá je v súčasnosti priradená k vášmu zariadeniu

Spoločnosť Google nemá žiadnu kontrolu nad webovými stránkami tretích strán ani ich postupmi ochrany súkromia, takže pri zdieľaní informácií o svojej polohe s webovými stránkami zachovávajte opatrnosť.

Aktualizácie. Prehliadač Chrome pravidelne odosiela informácie spoločnosti Google s cieľom vykonania operácií, ako sú kontrola dostupnosti aktualizácií, kontrola stavu pripojenia, overenie aktuálneho času či odhad počtu aktívnych používateľov.

Funkcie vyhľadávania. Ak ste sa prihlásili na webových stránkach spoločnosti Google a máte nastavený predvolený vyhľadávač Google, vyhľadávania vykonané prostredníctvom omniboxu alebo vyhľadávacieho poľa na stránke na novej karte v prehliadači Chrome sa budú ukladať do vášho účtu Google.

Služba predpokladaných dopytov. Prehliadač Chrome využíva službu predpokladaných dopytov, ktorú poskytuje váš predvolený vyhľadávač, na ponúkanie pravdepodobných dokončení zadávaného textu. Umožňuje vám tak rýchlejšie nájsť požadované informácie. Pri vyhľadávaní prostredníctvom omniboxu alebo vyhľadávacieho poľa na stránke na novej karte v prehliadači Chrome sa zadávané znaky odosielajú predvolenému vyhľadávaču (aj vtedy, keď ste ešte nestlačili Enter). Ak je vaším predvoleným vyhľadávačom Google, predpokladané dopyty vychádzajú z vašej vlastnej histórie vyhľadávania, tém súvisiacich so zadávaným textom v omniboxe alebo vyhľadávacom poli na stránke na novej karte a z dopytov ostatných ľudí. Ďalšie informácie Predpovede sa tiež môžu zakladať na vašej histórii prehliadania. Ďalšie informácie

Pomoc pri navigácii. Keď sa k nejakej webovej stránke nemôžete pripojiť, môžu sa vám zobraziť odporúčania alternatívnych stránok podobných tej, ktorú sa pokúšate zobraziť. Prehliadač Chrome odosiela spoločnosti Google webovú adresu stránky, ktorú sa pokúšate zobraziť. Takýmto spôsobom vám ponúkne iné návrhy.

Automatické dopĺňanie, správa hesiel a platby. Služby automatického dopĺňania a správy hesiel prehliadača Chrome vylepšujeme tak, že keď je zapnutá správa hesiel alebo automatické dopĺňanie, prehliadač Chrome odosiela spoločnosti Google obmedzené množstvo anonymných informácií o prezretých alebo odoslaných webových formulároch vrátane hašovanej webovej adresy príslušnej webovej stránky a podrobností o štruktúre formulára. Ďalšie informácie

Keď sa prihlásite do prehliadača Chrome svojím účtom Google, prehliadač Chrome vám môže ponúkať ukladanie hesiel, spôsobov platby a súvisiacich informácií do vášho účtu Google. Okrem toho vám prehliadač Chrome môže ponúkať vypĺňanie hesiel a spôsobov platby z vášho účtu Google do webových formulárov. Ak máte heslá alebo spôsoby platby uložené miestne v prehliadači Chrome, môže vám zobraziť výzvu na ich uloženie do vášho účtu Google. Ak použijete spôsob platby zo svojho účtu Google alebo si vyberiete možnosť uloženia spôsobu platby vo svojom účte Google na budúce použitie, prehliadač Chrome bude zhromažďovať informácie o vašom počítači a zdieľať ich so službou Google Pay, aby vás chránil pred podvodmi a poskytoval danú službu. Tiež vám umožní platiť pomocou služby Google Pay, ak ju príslušný obchodník podporuje.

Jazyk. Na prispôsobenie vyhľadávania pomocou jazykov, v ktorých najradšej čítate, bude prehliadač Chrome uchovávať počty najpopulárnejších jazykov webov, ktoré ste navštívili. Tieto jazykové preferencie sa odošlú spoločnosti Google na prispôsobenie vášho prostredia v prehliadači Chrome. Ak ste zapli synchronizáciu prehliadača Chrome, tento jazykový profil bude pridružený k vášmu účtu Google a ak vo svojej aktivite na internete a v aplikáciách Google zahrniete históriu z prehliadača Chrome, môže sa používať na prispôsobenie vášho prostredia v iných službách spoločnosti Google. Zobraziť Riadenie aktivity

Webové aplikácie v systéme Android. Ak v zariadení so systémom Android vyberiete možnosť „Pridať na plochu“ pre weby, ktoré sú prispôsobené na rýchle a spoľahlivé fungovanie v mobilných zariadeniach, prehliadač Chrome použije server Google na vytvorenie natívneho balíka pre Android pre daný web vo vašom zariadení. Balík pre Android umožňuje používať webovú aplikáciu rovnakým spôsobom, ako by ste používali aplikáciu pre Android. Webová aplikácia sa napríklad bude zobrazovať v zozname nainštalovaných aplikácií. Ďalšie informácie

Štatistiky používania a správy o zlyhaní. Predvolene sa spoločnosti Google odosielajú štatistiky používania a správy o zlyhaní s cieľom pomôcť zlepšiť služby. Štatistiky používania obsahujú informácie, ako sú predvoľby, kliknutia na tlačidlá, štatistiky výkonnosti a využitie pamäte. Vo všeobecnosti však neobsahujú webové adresy stránok ani osobné údaje. Ak ste však zapli možnosť Zlepšovať vyhľadávanie a prehliadanie alebo Odosielať Googlu webové adresy navštívených stránok, štatistiky používania prehliadača Chrome budú zahŕňať informácie o vami navštívených webových stránkach a o tom, ako ste ich používali. Ak ste zapli synchronizáciu Chromu, prehliadač Chrome môže spojiť akékoľvek uvedené informácie o veku a pohlaví z vášho účtu Google s našimi štatistikami, aby nám tak pomohol vytvárať služby, ktoré budú vhodnejšie pre všetky demografické skupiny. Štatistiky zhromažďujeme napríklad na zistenie pomaly sa načítavajúcich webových stránok. Tieto informácie používame na zlepšovanie našich produktov a služieb. Zároveň pomáhajú vývojárom webov lepšie porozumieť, ako môžu vylepšiť svoje stránky. Správy o zlyhaní obsahujú systémové informácie z času, kedy došlo k zlyhaniu. V závislosti od toho, aké aplikácie a služby boli v čase zlyhania spustené, môžu obsahovať webové adresy stránok alebo osobné údaje. Môžeme verejne zdieľať súhrnné informácie, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti, s našimi partnermi, ako sú vlastníci, inzerenti či vývojári webov. Kedykoľvek môžete zmeniť, či sa majú štatistiky používania a správy o zlyhaní odosielať spoločnosti Google. Ďalšie informácie Ak máte povolené aplikácie Google Play v zariadení Chromebook aj štatistiky používania prehliadača Chrome, spoločnosti Google sa budú odosielať aj diagnostiky a údaje o používaní Androidu.

Licencie médií. Niektoré weby šifrujú médiá, aby ich tak ochránili pred neoprávneným prístupom a kopírovaním. V prípade webov HTML5 prebieha výmena kľúčov pomocou rozhrania Encrypted Media Extensions API. V rámci procesu povolenia prístupu do tohto média sa môžu miestne ukladať identifikátory relácie a licencie. Tieto identifikátory môže používateľ vymazať v prehliadači Chrome pomocou možnosti Vymazať dáta prehliadania, pričom musí byť vybraná položka Súbory cookie a ďalšie dáta webov. V prípade webov využívajúcich službu Adobe Flash Access poskytne prehliadač Chrome partnerom pre obsah a webom jedinečný identifikátor. Identifikátor bude uložený vo vašom systéme. Prístup k tomuto identifikátoru môžete zakázať v nastaveniach v časti Nastavenia obsahu > Chránený obsah. Identifikátor resetujete pomocou možnosti Vymazať dáta prehliadania, pričom musí byť vybraná položka Súbory cookie a ďalšie dáta webov. Ak chcete v prehliadači Chrome v systéme Android získať prístup k chránenému obsahu alebo v systéme ChromeOS získať prístup ku kvalitnejšiemu alebo offline obsahu, poskytovateľ obsahu môže požiadať prehliadač Chrome o certifikát na overenie vhodnosti zariadenia. Vaše zariadenie poskytne webu identifikátor špecifický pre daný web, pomocou ktorého potvrdí, že jeho kryptografické kľúče sú chránené hardvérom Chrome. Ďalšie informácie

Ďalšie služby spoločnosti Google. Toto oznámenie popisuje služby spoločnosti Google, ktoré sú v prehliadači Chrome predvolene povolené. Okrem toho môže Chrome ponúkať ďalšie webové služby spoločnosti Google. Ak napríklad prejdete na stránku v inom jazyku, prehliadač Chrome vám ponúkne možnosť odoslania jej textu na preloženie službou spoločnosti Google. Informácie o možnostiach kontroly týchto služieb sa zobrazia pri ich prvom použití. Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie o ochrane súkromia v prehliadači Chrome.

Identifikátory v prehliadači Chrome

Chrome obsahuje niekoľko jedinečných a nejedinečných identifikátorov, ktoré sú používané rôznymi funkciami a službami. Ak napríklad používate správy push, vytvorí sa identifikátor, pomocou ktorého sa vám doručia upozornenia. Vždy, keď je to možné, používame nejedinečné identifikátory a odstraňujeme ich ihneď, ako nie sú potrebné. Okrem toho používame nasledujúce identifikátory, ktoré nám pomáhajú pri vývoji, distribúcii a propagácii prehliadača Chrome, nie sú však prepojené so žiadnou jeho funkciou.

 • Sledovanie inštalácií. Každá kópia verzie prehliadača Chrome pre počítače so systémom Windows obsahuje dočasné náhodne vygenerované číslo inštalácie, ktoré sa po inštalácii a prvom použití produktu odošle spoločnosti Google. Tento dočasný identifikátor nám pomáha odhadnúť počet nainštalovaných prehliadačov a odstráni sa pri prvej aktualizácii prehliadača Chrome. Mobilná verzia prehliadača Chrome používa variant identifikátora zariadenia na priebežné sledovanie počtu jeho inštalácií.

 • Sledovanie propagácií. S cieľom pomáhať sledovať úspešnosť propagačných kampaní generuje prehliadač Chrome jedinečný token, ktorý sa odošle spoločnosti Google pri prvom spustení a použití prehliadača. Ak ste okrem toho prijali alebo opätovne aktivovali kópiu verzie prehliadača Chrome pre stolné počítače ako súčasť propagačnej kampane a vaším predvoleným vyhľadávačom je služba Google, budú vyhľadávania zo všeobecného poľa zahŕňať nejedinečnú propagačnú značku. Všetky mobilné verzie prehliadača Chrome tiež pri vyhľadávaní pomocou omniboxu zahŕňajú nejedinečnú propagačnú značku. Systém ChromeOS môže tiež spoločnosti Google odosielať nejedinečnú propagačnú značku pravidelne (vrátane úvodného nastavenia) a pri vyhľadávaní v službe Google. Ďalšie informácie

 • Skúšobné testy. Niekedy spúšťame obmedzené testovanie nových funkcií. Chrome obsahuje číslo zdroja, ktoré sa náhodne vyberie pri prvom spustení a použije sa na priradenie prehliadača k experimentálnej skupine. Experimenty môžu byť tiež obmedzené podľa krajiny (ktorá sa určuje na základe adresy IP), operačného systému, verzie prehliadača Chrome a ďalších parametrov. Zoznam testov, ktoré sú vo vašej inštalácii prehliadača Chrome momentálne aktívne, bude uvedený vo všetkých žiadostiach odoslaných spoločnosti Google. Ďalšie informácie

Režimy prihlásenia a synchronizácie v prehliadači Chrome

V prehliadači Chrome sa môžete tiež prihlásiť do účtu Google a používať ho so zapnutou alebo vypnutou synchronizáciou.

Prihlásenie sa. Vo verziách prehliadača Chrome pre počítače sa prihlásením do (alebo odhlásením z) ľubovoľnej webovej služby spoločnosti Google (napríklad google.com) zároveň prihlásite do (alebo odhlásite z) prehliadača Chrome. Túto možnosť môžete vypnúť v nastaveniach. Ďalšie informácie Keď sa v zariadení s Androidom alebo systémom iOS prihlásite do ľubovoľnej webovej služby Googlu, Chrome vám môže ponúknuť možnosť prihlásiť sa účtami Google, ktoré sú už v zariadení prihlásené. Túto možnosť môžete vypnúť v nastaveniach. Ďalšie informácie Ak ste sa prihlásili do prehliadača Chrome svojím účtom Google, prehliadač Chrome vám môže ponúknuť uloženie vašich hesiel, spôsobov platby a súvisiacich informácií do vášho účtu Google. Tieto osobné údaje budú používané a chránené v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google.

Synchronizácia. Keď sa prihlásite do prehliadača Chrome alebo zariadenia Chromebook a synchronizujete ho so svojím účtom Google, vaše osobné údaje sa uložia do vášho účtu Google na severoch spoločnosti Google, aby ste k nim mali prístup po prihlásení do prehliadača Chrome a synchronizácii v iných počítačoch alebo zariadeniach. Tieto osobné údaje budú používané a chránené v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Môže ísť napríklad o nasledujúce údaje:

 • História prehliadania
 • záložky,
 • karty,
 • Heslá a informácie automatického dopĺňania
 • Ďalšie nastavenie prehliadača (napr. nainštalované rozšírenia)

Synchronizácia sa aktivuje iba vtedy, keď to vyberiete vy. Ďalšie informácie. Pomocou ponuky Nastavenia si môžete prispôsobiť konkrétne informácie, ktorých synchronizáciu ste povolili. Ďalšie informácie. Objem dát Chromu uložených v účte Google si môžete pozrieť v sekcii Údaje Chromu z vášho účtu. Na hlavnom paneli môžete tiež deaktivovať synchronizáciu a odstrániť zo serverov Googlu všetky súvisiace údaje. Neplatí to však v prípade účtov Google vytvorených v aplikácii Family Link. Ďalšie informácie. V prípade účtov Google vytvorených v aplikácii Family Link sa vyžaduje prihlásenie, pretože poskytuje funkcie rodičovskej správy, napríklad obmedzenia webov. Deti s účtami vytvorenými v aplikácii Family Link však môžu odstrániť svoje údaje a deaktivovať synchronizáciu väčšiny typov údajov. Ďalšie informácie. Oznámenie o ochrane súkromia pre účty Google vytvorené v aplikácii Family Link platí aj pre údaje synchronizácie prehliadača Chrome uchovávané v týchto účtoch.

Ako prehliadač Chrome spracováva vaše synchronizované informácie

Ak je aktívna synchronizácia prehliadača Chrome s účtom Google, používame vaše dáta prehliadania na vylepšenie a prispôsobenie prostredia prehliadača Chrome. Môžete si tiež prispôsobiť prostredie v iných službách spoločnosti Google, keď povolíte zahrnutie histórie prehliadača Chrome do aktivity na internete a v aplikáciách. Ďalšie informácie

Toto nastavenie môžete zmeniť na stránke História účtu alebo môžete kedykoľvek spravovať svoje súkromné údaje. Ak nepoužívate údaje prehliadača Chrome na prispôsobenie prostredia ďalších služieb spoločnosti Google, spoločnosť Google použije údaje prehliadača Chrome až po ich anonymizácii a agregované s údajmi ďalších používateľov. Spoločnosť Google ich následne používa na vývoj nových funkcií, produktov a služieb, prípadne na zlepšenie celkovej kvality všetkých svojich existujúcich produktov a služieb. Ak chcete údaje prehliadača Chrome ukladať a synchronizovať pomocou cloudu spoločnosti Google bez toho, aby ste spoločnosti Google povolili prístup k údajom, môžete synchronizované údaje zašifrovať pomocou vlastnej prístupovej frázy synchronizácie. Ďalšie informácie

Režim inkognito a režim pre hostí

Pomocou režimu inkognito a režimu pre hostí môžete tiež obmedziť informácie, ktoré prehliadač Chrome uchováva vo vašom systéme. V týchto režimoch nebude prehliadač Chrome ukladať určité informácie, ako sú:

 • Základné informácie histórie prehliadania, ako sú webové adresy, text stránok uložených vo vyrovnávacej pamäti alebo adresy IP stránok prepojených s navštívenými webmi
 • Snímky webových stránok, ktoré navštevujete
 • Záznamy o stiahnutých súboroch, hoci príslušné súbory zostanú uložené v počítači alebo zariadení

Ako prehliadač Chrome spracováva informácie v režime inkognito a režime pre hostí

Súbory cookie. Chrome nezdieľa existujúce súbory cookie s webmi navštívenými v režime inkognito alebo režime pre hostí. Weby môžu v týchto režimoch do vášho počítača ukladať nové súbory cookie. Tie zostanú uložené a budú sa odosielať, iba kým nezavriete okno režimu inkognito alebo režimu pre hostí.

Zmeny konfigurácie prehliadača. Keď urobíte zmeny v konfigurácii prehliadača, napríklad pridaním záložky webovej stránky alebo zmenou nastavení, tieto informácie sa uložia. Na tieto zmeny nemá režim inkognito ani režim pre hostí žiadny vplyv.

Povolenia. Povolenia udelené v režime inkognito sa neuložia do existujúceho profilu.

Informácie v profile. V režime inkognito si môžete pri prehliadaní ponechať prístup k informáciám z vášho existujúceho profilu, ako sú napríklad návrhy na základe vašej histórie prehliadania a uložené heslá. V režime pre hostí môžete prehliadať bez zobrazovania informácií z existujúcich profilov.

Správa používateľov v prehliadači Chrome

Správa používateľov na osobné použitie prehliadača Chrome

Môžete nastaviť prispôsobené verzie prehliadača Chrome pre používateľov zdieľajúcich jedno zariadenie alebo jeden počítač. Upozorňujeme, že ktorýkoľvek používateľ s prístupom k zariadeniu si môže zobraziť všetky informácie vo všetkých profiloch. Ak chcete svoje údaje skutočne ochrániť pred zrakmi ostatných používateľov, využite používateľské účty zabudované v operačnom systéme. Ďalšie informácie

Správa používateľov v prehliadači Chrome for Enterprise

Niektoré prehliadače Chrome a Chromebooky sú spravované školou alebo spoločnosťou. V takom prípade môže správca nastaviť pravidlá prehliadača alebo Chromebooku. Pri prvom prehliadaní používateľa (s výnimkou použitia režimu pre hostí) kontaktuje prehliadač Chrome spoločnosť Google, aby tieto pravidlá skontroloval. Prehliadač Chrome aktualizácie pravidiel pravidelne kontroluje.

Správca môže nastaviť pravidlo pre tvorbu prehľadov o stave a aktivite prehliadača Chrome (v prípade zariadení s operačným systémom ChromeOS to zahŕňa aj informácie o polohe). Správcovia majú tiež prístup k údajom, ku ktorým pristupujete zo spravovaného zariadenia, ako aj možnosť ich monitorovať, používať a zverejňovať.

Postupy Bezpečného prehliadania

Prehliadač Google Chrome a niektoré prehliadače tretích strán (vrátane niektorých verzií prehliadača Firefox od spoločnosti Mozilla a prehliadača Safari od spoločnosti Apple) obsahujú funkciu Bezpečné prehliadanie Google. Bezpečné prehliadanie umožňuje odosielanie a prijímanie informácií o podozrivých webových stránkach medzi používaným prehliadačom a servermi spoločnosti Google.

Ako funguje Bezpečné prehliadanie

Prehliadač pravidelne kontaktuje servery spoločnosti Google a sťahuje najaktuálnejší zoznam funkcie Bezpečné prehliadanie obsahujúci známe stránky obsahujúce phishing alebo malvér. Spoločnosť Google počas tohto kontaktovania nezhromažďuje žiadne informácie o účte ani iné informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Dostane však štandardné informácie denníka vrátane adresy IP a jedného alebo viacerých súborov cookie.

Pri návšteve jednotlivých stránok sa skontroluje, či stránky nie sú uložené v zozname funkcie Bezpečné prehliadanie v systéme. Keď sa v zozname nájde zhoda, váš prehliadač odošle spoločnosti Google čiastočnú hašovanú kópiu webovej adresy, aby sme prehliadaču mohli odoslať ďalšie informácie. Spoločnosť Google z týchto informácií nemôže určiť skutočnú webovú adresu. Ďalšie informácie

Prehliadač Chrome obsahuje nasledujúce špeciálne funkcie Bezpečného prehliadania:

 • Ak ste zapli režim rozšírenej ochrany Bezpečného prehliadania, Chrome poskytuje dodatočné ochrany a odosiela spoločnosti Google ďalšie údaje tak, ako je opísané v nastaveniach prehliadača Chrome. Ďalšie informácie Ak máte aktivovanú štandardnú ochranu, niektoré tieto ochrany môžu byť k dispozícii ako individuálne funkcie riadené samostatnými ovládacími prvkami.

 • Ak ste zapli možnosť „Zlepšovať vyhľadávanie a prehliadanie“ alebo “Odosielať Googlu webové adresy navštívených stránok“ a máte povolené Bezpečné prehliadanie, prehliadač Chrome odošle spoločnosti Google celú webovú adresu každého navštíveného webu, aby sa overila jeho bezpečnosť. Ak tiež synchronizujete svoju históriu prehliadania bez prístupovej frázy synchronizácie, tieto webové adresy budú dočasne spojené s vaším účtom Google, aby bolo možné poskytovať prispôsobenejšiu ochranu. Táto funkcia je v režime inkognito a režime pre hostí deaktivovaná.

 • Niektoré verzie prehliadača Chrome obsahujú technológiu Bezpečné prehliadanie, ktorá dokáže identifikovať potenciálne škodlivé weby a potenciálne nebezpečné typy súborov, ktoré ešte spoločnosť Google nepozná. Úplná webová adresa stránok alebo potenciálne nebezpečného súboru sa môže odoslať spoločnosti Google s cieľom určiť nebezpečnosť webových stránok alebo súboru.

 • Chrome využíva technológiu Bezpečné prehliadanie na pravidelnú kontrolu vášho počítača, aby zistil nechcený softvér, ktorý vám zabraňuje zmeniť nastavenia alebo inak zasahuje do zabezpečenia a stability vášho prehliadača. Prečítajte si ďalšie informácie. Ak sa takýto softvér zistí, môže vám Chrome ponúknuť možnosť stiahnuť nástroj Chrome Cleanup Tool, aby ste ho mohli odstrániť.

 • Keď prejdete na stránky, ktoré pravdepodobne obsahujú škodlivý softvér, alebo keď Chrome v počítači zistí nechcený softvér, môžete si vybrať, či chcete odoslať ďalšie údaje, ktoré pomôžu zlepšiť funkciu Bezpečné prehliadanie. Ďalšie informácie

 • Ak používate správcu hesiel prehliadača Chrome a zadáte uložené heslo na neobvyklej stránke, funkcia Bezpečné prehliadanie ju skontroluje pomocou služieb spoločnosti Google, aby vás ochránila pred phishingovými útokmi. Prehliadač Chrome v rámci tejto ochrany neodosiela vaše heslá spoločnosti Google. Okrem toho Bezpečné prehliadanie chráni heslo vášho účtu Google. Ak ho zadáte na weboch podozrivých z phishingu, prehliadač Chrome vás vyzve, aby ste zmenili heslo svojho účtu Google. Ak synchronizujete svoju históriu prehliadania alebo ste sa prihlásili do svojho účtu Google a vybrali ste si možnosť upozorňovať spoločnosť Google, prehliadač Chrome váš účet Google tiež označí ako pravdepodobne napadnutý phishingom.

 • Keď sa prihlásite do svojho účtu Google, prehliadač Chrome váš môže upozorniť, keď zadáte používateľské meno a heslo, ktoré mohli byť odhalené v rámci porušenia ochrany údajov. Kontrola prebieha tak, že pri prihlasovaní na určitom webe prehliadač Chrome odošle spoločnosti Google čiastočnú hodnotu hash vášho používateľského mena a ďalšie šifrované informácie o vašom hesle. Spoločnosť Google následne vráti zoznam možných zhôd so známymi porušeniami ochrany údajov. Prehliadač Chrome na základe tohto zoznamu určí, či boli vaše používateľské meno a heslo odhalené. Spoločnosť Google sa v rámci tohto procesu nedozvie vaše používateľské meno ani heslo, ale ani informáciu o tom, či boli odhalené. Túto funkciu môžete zakázať v nastaveniach prehliadača Chrome. Ďalšie informácie

 • Funkciu Bezpečné prehliadanie môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach prehliadača Chrome v jeho verziách pre počítače a Android. Vo verziách prehliadača Chrome pre systém iOS ovláda technológiu Bezpečné prehliadanie používanú vaším zariadením spoločnosť Apple, ktorá môže odosielať údaje poskytovateľom Bezpečného prehliadania iným ako Google.

Spôsoby ochrany súkromia aplikácií, rozšírení, motívov, služieb a iných doplnkov

V produktoch Chrome môžete používať aplikácie, rozšírenia, motívy, služby a iné doplnky vrátane vopred nainštalovaných alebo integrovaných doplnkov. Ak nie je stanovené inak, doplnky vyvinuté a poskytované spoločnosťou Google môžu komunikovať so servermi Google a vzťahujú sa na ne Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google. Za doplnky vyvinuté a poskytované tretími stranami nesú zodpovednosť príslušní tvorcovia doplnkov a môžu sa na ne vzťahovať odlišné pravidlá ochrany súkromia.

Správa doplnkov

Pred inštaláciou doplnku by ste mali skontrolovať vyžadované povolenia. Doplnky môžu požadovať povolenia na vykonanie rôznych akcií, ako sú:

 • Ukladanie a zdieľanie údajov uložených miestne alebo v účte na Disku Google alebo pristupovanie k nim
 • Zobrazenie a pristupovanie k obsahu webových stránok, ktoré navštevujete
 • Používanie upozornení, ktoré sú odosielané prostredníctvom serverov spoločnosti Google

Chrome môže s doplnkami interagovať rôznymi spôsobmi:

 • Kontrola aktualizácií
 • Sťahovanie a inštalácia aktualizácií
 • Odosielanie indikátorov používania pre nainštalované doplnky

Niektoré doplnky môžu vyžadovať prístup k jedinečnému identifikátoru na správu digitálnych práv alebo doručovanie upozornení push. Používanie identifikátorov môžete zakázať odstránením príslušného doplnku z prehliadača Chrome.

Spoločnosť Google môže z času na čas objaviť doplnok, ktorý môže ohroziť zabezpečenie, porušuje zmluvné podmienky pre vývojárov Internetového obchodu Chrome alebo iné právne dohody, zákony, smernice alebo pravidlá. Prehliadač Chrome pravidelne sťahuje zoznam týchto nebezpečných doplnkov, aby ich mohol vzdialene zakázať alebo odstrániť z vášho systému.

Informácie o ochrane súkromia denníka servera

Keď navštívite naše weby, naše servery (podobne ako väčšina webov) automaticky zaznamenávajú žiadosti o stránky. Tieto „denníky serverov“ zvyčajne obsahujú informácie, ako je vaša webová žiadosť, adresa internetového protokolu, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač.

Tu je príklad typického záznamu v denníku pre vyhľadávanie dopytu „cars“ (autá) spolu s popisom jednotlivých častí:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - http://gsearch.azurewebsites.net/search?q=cars - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • 123.45.67.89 je adresa internetového protokolu pridelená používateľovi jeho poskytovateľom internetových služieb. V závislosti od typu služby môže poskytovateľ prideliť používateľovi pri každom pripojení k internetu inú adresu.
 • 25/Mar/2003 10:15:32 je dátum a čas dopytu.
 • http://gsearch.azurewebsites.net/search?q=cars je požadovaná webová adresa vrátane vyhľadávacieho dopytu.
 • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 je používaný prehliadač a operačný systém.
 • 740674ce2123a969 je identifikátor jedinečného súboru cookie pridelený tomuto konkrétnemu počítaču pri prvej návšteve webu Google. (Používatelia môžu súbory cookie odstrániť. Ak používateľ odstránil súbor cookie z počítača od poslednej návštevy webu Google, pôjde o jedinečného identifikátor súboru cookie, ktorý bude používateľovi pridelený pri ďalšej návšteve webu Google z daného počítača.)

Ďalšie informácie

Informácie, ktoré spoločnosť Google dostáva pri používaní prehliadača Chrome, sú používané a chránené podľa Pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Google. Informácie, ktoré získajú prevádzkovatelia ostatných webov a vývojári doplnkov (vrátane súborov cookie), sú predmetom pravidiel ochrany súkromia týchto webov.

Právne predpisy na ochranu údajov sa v rôznych krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sú vaše informácie spracúvané, používame rovnaké ochranné prvky opísané v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Tiež dodržiavame určité právne rámce súvisiace s prenosom údajov vrátane európskych právnych rámcov opísaných na stránke Právne rámce na prenos údajov. Ďalšie informácie

Kľúčové výrazy

Súbory cookie

Cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa pri návšteve webu odošle do vášho počítača. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní webu rozpoznať váš prehliadač. Súbory cookie môžu uchovávať predvoľby používateľa a ďalšie údaje. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď prebieha posielanie súboru cookie. Niektoré funkcie webových stránok alebo služieb však nemusia bez súborov cookie správne fungovať. Prečítajte si, ako Google využíva súbory cookie a ako využíva údaje (vrátane súborov cookie), keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Účet Google

Niektoré naše služby môžete používať po zaregistrovaní účtu Google a poskytnutí niektorých osobných údajov (obvykle ide o meno, e‑mailovú adresu a heslo). Tieto informácie o účte sa použijú na overenie vášho prístupu do služieb spoločnosti Google a na ochranu vášho účtu pred neoprávneným prístupom iných používateľov. Svoj účet môžete kedykoľvek upraviť alebo odstrániť prostredníctvom nastavení účtu Google.