Mga Patakaran ng Programa ng Gmail

Ang Mga Patakaran ng Programa ng Gmail ay may mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng positibong karanasan para sa lahat ng gumagamit ng Gmail. Tiyaking tumingin dito paminsan-minsan, dahil maaaring magbago ang mga patakarang ito. Mangyaring sumangguni sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google para sa higit pang impormasyon.

Spam at Maramihang Mail

Huwag gamitin ang Gmail upang magbahagi ng spam o ng hindi hinihinging komersyal na mail.

Hindi ka pinapayagang gamitin ang Gmail upang magpadala ng email na lumalabag sa CAN-SPAM Act o iba pang mga batas na laban sa spam; magpadala ng walang pahintulot na email sa pamamagitan ng bukas at third-party na mga server o mamahagi ng mga email address ng sinumang tao nang walang pahintulot nila.

Hindi ka pinapayagang i-automate ang interface ng Gmail, upang magpadala, mag-delete o mag-filter ng mga email, sa isang paraan na manlilito o manlilinlang sa mga user.

Pakitandaan na ang pagpapakahulugan mo sa "hindi hinihingi" o "hindi gusto" na mail ay maaaring iba sa pananaw ng mga tatanggap ng iyong email. Gamitin ang mahusay na pagpapasya kapag nagpapadala ng email sa maraming tatanggap, kahit na dati nang pinili ng mga tatanggap na makatanggap ng mga email mula sa iyo. Kapag minarkahan ng mga user ng Gmail ang mga email bilang spam, pinapataas nito ang posibilidad na ang mga mensahe na ipapadala mo sa hinaharap ay uuriin din bilang spam ng aming mga system laban sa pang-aabuso.

Ang Paggawa at Paggamit ng Maraming Gmail Account

Huwag gumawa ng maraming account upang abusuhin ang mga patakaran ng Google, i-bypass ang mga limitasyon ng Gmail account, dayain ang mga filter o kaya, ipawalang-saysay ang mga paghihigpit na inilagay sa account mo. (Halimbawa, kung na-block ka ng isa pang user o na-disable ang iyong Gmail account dahil sa pang-aabuso, huwag gumawa ng pamalit na account na nagsasagawa ng parehong aktibidad.)

Hindi ka rin pinapayagang gumawa ng mga Gmail account sa naka-automate na paraan o bumili, magbenta, makipag-trade o muling magbenta ng mga Gmail account sa iba.

Malware

Huwag gamitin ang Gmail upang magpadala ng mga virus, malware, worm, depekto, Trojan horse, sirang file o anumang iba pang mga item na likas na nakakasira o nakakalinlang. Dagdag pa rito, huwag magbahagi ng content na nakakapinsala o nakakaantala sa pagpapatakbo ng mga network, server o iba pang imprastraktura na pagmamay-ari ng Google o iba pa.

Panloloko, Phishing at iba pang Mga Mapanlinlang na Kasanayan

Hindi mo maaaring i-access ang Gmail account ng isa pang user nang walang tahasang pahintulot. Huwag gamitin ang Google upang mandaya, manlito o manlinlang ng iba pang mga user upang magbahagi ng impormasyon nang nagpapanggap.

Huwag mag-phish ng data ng mga user gaya ng impormasyon sa pag-log in, mga password, pinansyal na detalye o mga numero sa pagkakakilanlan sa pamahalaan, o huwag gamitin ang Gmail bilang bahagi ng plano upang manloko ng iba.

Kaligtasan ng Bata

Ang Google ay may zero-tolerance na patakaran laban sa koleksyon ng imahe ng sekswal na pang-aabuso sa bata. Kapag nalaman namin ang naturang content, iuulat namin ito sa National Center for Missing and Exploited Children gaya ng inaatas ng batas. Maaari rin kaming magpataw ng kaparusahan, kasama ang pagwawakas, laban sa Mga Gmail account ng mga sangkot.

Copyright

Igalang ang mga batas ng copyright. Huwag lumabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng iba, kasama ang mga karapatan sa patent, trademark, lihim ng negosyo o iba pang mga karapatan sa pag-aari. Hindi ka rin pinapayagang manghikayat o manghimok ng paglabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari. Maaari mong iulat sa Google ang paglabag sa copyright sa pamamagitan ng paggamit sa form na ito.

Panliligalig

Huwag gamitin ang Gmail upang manligalig, manakot o magbanta ng ibang tao. Maaaring i-disable ang account ng sinumang mapag-alamang gumagamit ng Gmail para sa mga layuning ito.

Ilegal na Aktibidad

Panatilihin itong legal. Huwag gamitin ang Gmail upang magtaguyod, magplano o magsagawa ng mga aktibidad na labag sa batas.